Articles, Blog

ring of fire 2 blood and stell

ring of fire 2 blood and stell


Traducerea ºi Adaptarea ConteleRINGUL DE FOC 2
– Sânge ªi Oþel –
Ce zici de Hawaii?
– Hawaii, sã mergem undeva unde este mai interesant. Hawaii este interesant.
– În Hawaii este numai plajã. Putem vorbi despre asta disearã?
– Toatã lumea înapoi, acum … Nimeni sã nu miºte.
Rapid, cu faþa la perete. Nimeni sã nu miºte.
– 30 de secunde, începeþi bãieþi. Dã-mi inelul! Sã plecãm de aici.
– Nu ºi de data asta. Poliþia, du-te, du-te.
Toþi afarã, hai sã mergem. Dã-l. Haide, lasã-l. Vei fi bine. Doar stai liniºtitã. Cineva sã cheme o ambulanþã! La naiba! Existã doar un singur tip în maºinã, ceilalþi
trei au luat-o la picior. Miºcaþi-vã ºi gãsiþii! Am nevoie de 2 elicoptere în aer, vreau sã îi prindem pe
vagabonzi. Unde naiba sunt paramedicii? – Pe drum. Ei bine, mai, mai, nu e ãsta
cumva doctorul-binefacator. Se pare cã necazuri te gãsesc repede, nu-i aºa?
– Eu nu am timp pentru asta Lopez. Avem nevoie de sânge
grupa A+. Unde naiba e cardiograful? Plagã prin împuºcare în zona umãrului. John, o sã ne ocupãm noi de ea. Dacã doreºti
sã întri trebuie sã te speli pe mâini. John, trebuie sã rãspunzi la câteva întrebãri.
– Ai 30 de secunde pânã mã spãl pe mâini. Erau ºase bãrbaþi cu cagule. – Un
tip se numea Keylan, era ºi fratele sau acolo. Îi cãutãm de mult timp. – Dacã ai economisi
mai mult timp în afara spitalului, ai putea sã îi prinzi. Cum este ea?
– Va fi în regulã. ªi vagabondul?
– Va trãi. Pãcat. Trebuie sã îl scoatem de acolo pe Mark. Ei
îl vor duce de la spitalul direct la închisoare. Trebuie sã aºteptãm
câteva ore sã se calmeze totul. Vreau ca fiul de cãþea
sã fie aruncat pe fereastrã. În primul rând mergem dupã Mark, ºi apoi
îl vom gãsi pe nemernic. Hei.
– Încã mai vrei sã mergi într-un loc interesant? Hawaii suna mai bine. Dupã ce am fost bãtuþi,
injungheati ºi acum împuºcaþi. Ce mai urmeazã?
– Sã fim loviþi cu rachete. Nu cred cã ar trebui sã mergem
în luna de miere în Irak. O sã fiu bine?
– Da, pentru cã ai un doctor bun. Chiar aºa?
– ªi am un tratament special pentru tine. Hei, destul cu asta.
– Bunã bãieþi. Te doare? Þi-am adus niºte lucruri.
Pijamaua, periuþa de dinþi ºi … pe Bubu.
– Mulþumesc Brad. Ce mai faci? – Sunt bine.
– Haide, bãieþi are nevoie de odihnã … Da, am vãzut ce odihnã
a vrut sã aibã, când va-þi sãrutat. Pa, Julie.
– Cum este? Glonþul a trecut prin umãrul ei. A pierdut
mult sânge, dar va fi bine. Sfânte tomate, ar trebuia sã te faci
model de modã, uitã-te la pielea ta frumoasã. Îþi place mâncarea chinezeascã? Nu am mai vãzut pe
cineva, atât de frumoasã ca tine. Nu a fost planificat. Tu eºti într-adevãr frumoasã.
Ai auzit de Bruce Lee? Am fost profesorul lui. Îmi place sã iubesc, ºi ador mâncarea chinezeascã. Ne vedem mai târziu. ªtiaþi cã
Femeile gravide albe sunt foarte frumoase? Voi fi acasã pânã la ora 10. Promit.
Pa, te iubesc. Îmi pare rãu. Cred cã va trebui sã
sã amânaþi nunta. – Vom vedea. John, ªtiu cã spui la toatã lumea cã e bine, dar ºtii
la fel ca mine cã, hemoragia internã … Va fi bine. Va fi bine. Sunã la 911. Toatã lumea afarã. Uite pe cine avem aici. Tu nu ar trebui sã-l muþi.
– De ce nu? Prietenul tãu de aici … – Fratele meu.
– Fratele tãu are o ranã serioasã. El ar fi putut muri.
– Ce eºti tu, doctor? Da. Bine, tu eºti cel care la prins ºi acum
Tu eºti cel care trebuie sã aibã grijã de el. Rahat, poliþia! El la ucis pe fratele meu! Aruncã-l, ºi rãmâi pe loc. Eºti mort, m-ai auzit. Eºti mort, l-ai ucis pe fratele meu, omule.
Mi-ai ucis fratele. – Dã-i drumul gunoiule. Au fost patru, inclusiv Kalin. Nu au fost
cinci, una dintre ei avea coada de cal. Am cãutat tot locul de sus în jos.
Nu-mi place sã spun asta, dar ai fãcut o treabã bunã. Lopez. Au luat-o.
– Calmeazã-te. Nu-mi spune sã mã calmez.
– Ne ocupãm noi, OK. Da, bine. Alo.
– Sunt Johnny, ascultã-mã. Bine, îi adun pe bãieþii.
Nu-þi face griji, o vom gãsi. Ok, ne întâlnim în faþa spitalului la ora 6.Vom vorbi la telefon, trimiteti douã maºini de patrulare
Am nevoie de gardienii acolo, ne vedem în 25-30 minute.
John, uite ce o sã facem. Va dura câteva ore pentru a procesa,
ºi vom determina pe unde au luat-o. ªi dacã nu vor vrea sã vorbeascã?
– Oh, o sã-i fac sã vorbeascã. Rahat. Care-i treaba doctore?
– Pentru ce eºti aici, de data asta? Mai multe rãni la picior ºi una în piept
ºi aceasta e ceea mai urâtã.. Am auzit despre Kalin ºi prãdãtori.
– Prãdãtori? Cel care þi-a rãpit prietena.
– Unde este? În subteran, omule.
– Ce înseamnã asta? ªtii când o clãdire veche e
dãrâmatã pentru a construi o altã nouã, ºi sub ea încã mai exista subsol
clãdiri celei vechi. Asta e subteranul. Care clãdire, este?
– Existã sute de clãdiri. Toate sunt conectate prin tuneluri ºi subsoluri. Dar tu nu ar trebui sã coboare acolo jos.
– De ce nu? Sunt tot felul de benzi ciudate acolo. Johnny, trebuie sã-l luãm.
– OK. Poþi sã îl aduci, te rog. Hei Doctore, am niºte veºti proaste
Kalin a scãpat. Doamne, Lopez, nu
faci nimic bine? Alo. Bunã seara Doctore. – Cine e?
– Un ochi pentru un ochi … Asa este in subteran. Aceasta este legea noastrã. Mi-ai ucis fratele. Iar eu îþi voi ucide logodnica, încet. Ascultã-mã …
– Pot sã-þi pun o întrebare … este corect?
– Nu o amesteca pe ea, eu sunt pe cel pe care îl vrei. Mã costat o grãmadã de bani. Pãi sã spun,
Adu-mi 250.000 dolari voi trata cu tine …
ea pentru bani. John, mai þine-l puþin. Îmi trebuie timp sã fac rost de ei.
– Sã îi aduci pânã mâine la prânz. Dacã nu voi începe sã o demontez
pe fetiþa ta. Nu o face Johnny. Încerc sã folosesc telefonul. Îmi pare rãu, soþia ta este o târfa adevãratã. ªtii ce mi-a spus atunci când
mã vãzut prima datã? – Ce? Fiu de cãþea. John, ascultã-mã. ªanse sunt, dacã te
duci acolo te va ucide pe tine ºi pe Julie. Probabil? – Când el va decide
unde sã vã întâlniþi sã faceþi schimbul, voi înconjura zona cu
Forþele speciale ºi o sã îl prindem în capcanã. Bine, cum spui tu. Ai avut noroc?
– Mulþi nu prea au vrut sa vorbeasca Kalin. Unii se tem de el.
– Am auzit cã se ascunde în subteran. Existã o intrare pe langa raul
din prima stradã. Bine. Mã duc acum, tu
fã rost de oamenii, câþi poþi de mulþi. Armele nu sunt permise aici. Poate cã ar trebui sã faci stânga. – Are dreptate.
– Aici jos, e uºor sã te pierzi. Ce zici de un pic de luminã. Hei, omule sunt doi. Unde este celãlalt. Du-te înapoi de unde ai venit. Nu pot. Pleacã de aici, pânã mai ai ºanse.
– Stai, întoarce-te. Ai vãzut pe cineva
sã fi trecut pe aici? Unde eºti Kimble? Te voi gãsi
ar fi mai bine sã fugi. Vin sã te prind Kimble. Mulþumesc, îþi sunt dator a doua oarã. Ai vãzut acel tunel,
mergi în direcþia aia la 300 de metri, vei vedea o scarã construitã în perete, coborî
pe scarã ºi vei da într-un lift, apoi ieºi de acolo ºi fugi. Nu vreau sã merg acolo.
– Eºti nebun sau doar eºti prost? Tipul ãla pe motocicleta e omul lui Kalin.
– Prost ºi nebun. Ascultã, ai putea …
– Nu-mi pasã … Eu încerc sã îþi salvez viaþa, fiu de cãþea.
– Ce vrei cu adevãrat. Ce zici de ceva respect. Crezi cã poþi sã-mi dai asta. Fiu de cãþea, asta îmi face
viaþa mizerabilã. Sã vedem ce
bile ai bãiete. Unde mergem? Direct în iad. Uitã-te la asta.
– Acolo sta un aligator uriaº. Haide. Prietenul nostru este în lumea subteranã, acum. Evident, a adus cu el
câþiva saci de gunoi. Sã punem un premiu pe capul lui. 50.000 $ pentru cel care mi-l
va aduce aici în viaþã. Nu-l ucide. Vreau ca
fiul de cãþea sã sufere. Adu-l încoace pe acel nemernic. Omoarã-l! Omoarã-l! Omoarã-l! Nu îþi place ce vezi? Nu e amuzant?
E distractiv. Haide, uitã-te un pic îþi va place. Cât mai este pânã acolo?
– Aproximativ o milã, pânã la Pasadine. Poþi merge din suburbii pânã
în Pasadine prin subteran? Canale, clãdiri vechi,
cai de metrou, metrouri vechi. Mã duc de aici spre San Bernardino
fãrã sã miros aer proaspãt.Bum, bum, toatã noaptea
ºi toatã ziua, toate orele …
Aceasta mã face sã mã ridic
sã îmi întind picioarele un pic …
ºi sã îmi întind corpul meu.
– Dacã sunteþi o pasãre liberã
o persoanã care poate urca sus
sau care poate merge în jos ºi în sus.
dar aceastã voce o sã fie peste tot.Vorbesc acum de cei doi porumbei
pentru cã ei s-au adaptat prea bine acolo
Se învârt pe pamatul nostru special
Misticul vostru Rege vã oferã,
50.000 dolari, cash pentru fiecare dintre voi
Îmi place cuvântul despre acesta …
pentru cerºetori din jur, sã îi aduce-þi în viaþã.sau mãcar pe jumãtate în viaþã.Ascultã Dr. Dobrich,
Vreau sã vorbesc cu tine pentru o secundã.
Acest loc pute.
– Da, la fel ca oricare dintre noi. Nu te uita la mine.Ascultã asta, “… pe mâini bune …”
– Suntem în crizã de timp.
Personal, aº dori sã pun
mâinile pe tine, doctore.
Ce este asta?
– E un radio subteran. Luptãtori umbrelor. Hei bãieþi, am vãzut aceastã peisaj cu
ceva timp în urmã, cu câþiva pãianjeni mari uriaºi. Kwong, taci.
– Unde duce asta? Nu ºtiu. Dar e singura cale. – Nu mã duc acolo.
– Vino poate vom gãsi o ieºire pe acolo. Bine, bine, nu, mã împinge, du-te. Bine aþi venit la Regonomiks. Bunã, ce mai faci. Arãþi bine. Acesta aratã ca o lume a treia. Aaron omule, ce mai faci?
– Cred cã destul de bine. Cine este asta? Johnny. Bine aþi venit în suburbii. De fapt, nu ne face plãcere sã fim aici.
– Da. Da, sigur. Nu fi ofensat.
El mai trage vânturi. Aceasta este casa mea,
ºi nu te-am invitat. Sunt sãrac, nu analfabet. Te pot ajuta sã ieºi de aici.
– Nu te simþi rãu pentru mine. Vreau sã te ajut, dar sã nu mai îndrãzneºti
vreodatã sã mã jigneºti la mine în casã. Deci, ce te aduce în lumea de jos
prietene? Caut pe cineva. Pe Kalin. Am nevoie de un pistol. Nu se poate. Este împotriva legii aici
jos sã porþi arme. Este împotriva legii? Sigur.
Toþi dintre noi avem aici un teritoriul al nostru. Dacã am avea arme
toatã lumea ar fi moarta într-o sãptãmânã. Ia-mã cu tine. ªtii m-am luptat, împreuna cu Henry. Henry? – Da, regele Henri,
ºi el mi-a spus, Sã trecem podul
ºi sã îi omorâm pe englezi. Aaron, Aaron … Nu este timp pentru poveºti de rãzboi. Acum
trebuie sã ne ocupãm de Kalin. Acum este momentul. Asta e pentru tine.
– E frumos. Lasã-mã sã vin cu tine. ªtii, cã m-am luptat în bãtãlia de la Gettysburg. Nu, nu, nu, Aaron, acest lucru va fi
foarte sângeros. Hei, nu uitaþi cã el o are pe Julie. ªi eu prefer ca sã nu fiu rãnit
în baia asta de sânge. Da, ºi eu prefer o mulþime de lucruri, ºi ar trebui
sã mã asculþi, pentru a evita sã fi rãnit. Ascultã-mã, nu ºtiu
care este problema ta. Mie personal nu îmi pasã. Facem cum spun eu
sau deloc. Ai mult potenþial, bãiete. Kalin deþine tot controlul
arsenalului de arme. Vã doresc noapte bunã. Fie ca zei milostivi
sã vã protejeze. El a trecut pe la Luptãtori umbrelor. ªi ghici cine mai era cu el.
Vechiul tãu prieten Ghimpi. Este din ce în ce mai bine. Johnny a trecut pe aici.
– Serios, glumeºti. Suntem pe drumul cel bun. ªtii, eu nu am un sentiment bun
despre acest loc. Eram sigur cã nu-mi place locul ãsta.
– O luãm de la început. Ce þi-ai luat aºa de mult timp? ªobolanii nocturni. Mi se pare cã nu este nimeni aici. Oh, aici sunt. Haide, haide. Hai copii, miºcaþi-vã.Bunã pisoi, aici este pasãrea liberã.În seara asta nu ai fãcut o treabã foarte bunã.
Oh, nu, nu, nu …
Dr. Dobrich a trecut de þarã
Luptãtorilor umbrelor.
ªi acum va trece cu
luptãtorul meu favorit,
cu un picior rãnit, alias Joe.
O salveazã-mã, Joe. te rog salveza-mã Joe.
Astfel încât uite ce vom face în
urmãtoarele ore, vom dubla totul.
Vom dubla Pericolul, vom dubla premiile, distracþia,
deoarece 2 este întotdeauna mai bun decât 1
Vom accelera ritmul, vom face lucrurile sã fie bune
ºi calde, trebuie sã se simtã bine doctorul, ca acasã
Vrem sã obþinem o respiraþie grea.ªi o sã fie foarte cald în mormântul sãuO sã îl eliberãm dupã ce ne întoarcem. Nu-i nevoie, o sã fie
deja departe pânã atunci. Eu spun cã este mai bine sã-l omorâm. Eu nu voi ucide pe nimeni
dacã nu sunt nevoit sã o fac. E o zonã de rãzboi, bãiete.
Asta e ceea ce facem noi aici. Spune-le celorlalþi … Oh, la naiba. Nu e rãu pentru un începãtor. Prin câte trupe trebuie sã trecem? Aceasta a fost ultima înainte de a ajunge la Kalin. Sã mergem. Ai fost în armatã?
– Da. Pot sã te întreb ceva? De ce eºti aici? Locuinþa mea din Malibu este în reparaþie. Lasã gluma, eºti sãnãtos, inteligent.
Cu siguranþã în armata te-ai antrenat pentru ceva? Pentru a face ce? Sã pilotezi un avion, sã tragi
cu puºca. Ce ar trebui sã fac pentru a ajuta? Aþi complectat o cerere de loc de muncã, doctore? Scrieþi numãrul de telefon aici,
a … nu am. Pune adresã mai jos, Isuse,
nici de aceea nu am. Mulþumesc, urmãtorul. Eu încã nu cred …
– Nu vrei sã crezi? Tu ai BMW-ul tãu,
ai biroul tãu cu aer condiþionat, în Beverly Hills. Nu ai nici o idee despre ceea ce
se întâmpla aici, în lumea realã. Tu nu ºti nimic despre mine. Ce fac eu sau unde locuiesc. Nu ai nici o idee despre
ceea ce este durerea. Da, ºtiu, ai o viaþã realã. Nu, nu ai vrea sã mergi pe acolo.Doctor Dobrich.Medicul Dobrich, mã
auzi de acolo?
Eu sunt singur în seara asta.Dar tu nu eºti singur, ai niºte prieteni care au coborât
de sus, pentru a te ajuta în momentele în care ai nevoie de ei.
E bine pentru tine.Dar e prea bine pentru
vagabonzi de acolo.
Ascultaþi vagabonzilor, pentru cã dl Doctor
are o surprizã. Ghiciþi ce e în spatele uºii nr. 2
sunt 5000 dolari pentru fiecare,
care îl aduce pe Doctorul Dobrich la Kalin.
Chiar aºa.Mizele sunt tot mari ºi mai mari. ªti
ceva Doctore Dobrich dacã asculþi …
S-ar putea sã îþi placã, dar sunt
sigur cã te va face sã te simþi mai bine.
Vagabonzi vor fi încântaþi de 5000 $,
dar ce mã încântã pe mine
eºti … tu Doctore DobrichEºti bine? Cred cã suntem un pic depãºiþi numeric.
ªi ce s-ar întâmpla dacã ar fi zeci. Aveþi vreo idee?
-Da. Sã îi ardem. Nu aº face asta dacã
aº fi în locul tãu. Este toatã lumea în regulã?
– Lipseºte Kwang. Ne întâlnim cu el pe celalta parte.. Haide, trebuie sã plecãm. Încã nu mi-ai rãspuns la
întrebarea mea. Bunicul meu a fost un erou,
în al doilea rãzboi mondial. Tatãl meu sã retras dupã
20 de ani de serviciu. Toatã viaþa mea am vrut sã
devin un soldat. La 17 ani m-am oferit voluntar
pentru a merge în Vietnam. Am fost trimis la un tribunal militar ºi condamnat
la 20 de ani de închisoare. Ce sã întâmplat? Comandantul meu,
a fost împuscat în cap. Acesta a fost o înscenare.
– Nu a fost o înscenare. Când vom ieºi de aici, te voi duce
la spital ºi mã voi ocupa de tine. Eu nu merg sus. De ce nu? Pur ºi simplu nu înþeleg lumea de sus, prinzonieri
SUA încalca legea ºi apoi cade asupra poporului american. ªi nimeni nu ºtie nimic. Aici avem bãieþii buni ºi
bãieþii rãi, este uºor sã îi distingi. ªi oricum nu cred sã plecãm de aici? Îþi dau o alegere. Te poþi lupta sau poþi muri. Lupta. Lucrurile se încing acolo. Tu du-te mai bine ºi verificã. Predator, omul din spatele lui Kalin. Pe aici. Lasã-mã sã te întreb ceva. De ce faci asta? Am câteva treburi nerezolvate cu Kalin.
– Haide, e mai mult decât asta. Cu siguranþã e mai mult decât rãzbunare în joc. ªtii ce e frumuseþea? Frumuseþe? Frumuseþea este un lucru
pe care îl faci cel mai bine. Armata nu mã
învãþat multe. Dar despre asta ºtiu multe. Ce naiba e asta? Spectacol, este un spectacol ciudat. Super, omule. Ce sã întâmplat, bãiete? Pisica þi-a mâncat limba. Îþi place sã mergi la petreceri, nu-i aºa? Da, doamnã. Hai sã ne dezbrãcãm. Super.
– Hai sã ne distrãm. Hei, unde sunt toþi bãieþii? Se pare cã voi fetele nu aþi putea
supravieþui pe cont propriu. Avem un armistiþiu cu celalalte bande
aºa cã ne lasã în pace. Atâta timp cât nu
se alãtura petrecerilor noastre. Avem petreceri sãlbatice. De ce vã numiþi fetele rele? Pentru cã decât sã fim bune, mai bine suntem rele. ªi noi suntem foarte rele, foarte rele. Bãieþi, nu putem rãmâne aici. Trebuie sã îl gãsim pe Johnny. Ei bine, mai putem sta puþin aici. Voi face o micã pauzã. Relaxeazã-te. Asta e. Deci, tu eºti
tipul pe care Kalin îl vrea? Ne-ai drogat, cãþea. Bunã baby, vino puþin. Sfânta macaroana. Wow, ce picioare. Wow, ce fund frumos. De ce te-ai oprit? Cred cã m-am îndrãgostit, ºi
Dacã ai un câine, mi-ar place ºi câinele tãu. ªtii eºti foarte sexy atunci când
mã loveºti. Prietenii de ai tãi? Nu i-am mai vãzut niciodatã. Te superi dacã îi voi arunca în cuºca
sã lupte pânã la moarte? Dacã aº vrea ca cineva sã lupte
pânã la moarte aº vrea sã fi tu acela. O sã mã vezi, când prietenul tãu
va ajunge aici. Mã vei vedea. Genul meu de fatã. Tu de acolo, intra în cuºca imediat. Suntem aproape acolo. Ascultã. Kalin a dus fata pe acolo, dar
drumul e pe aici. Du-te tu, eu voi merge pe aici.
– Nu poþi merge acolo singur. Doar, du-te. Haide, Brad. Brad! Brad Ridicã-te, ridicã-te. Haide Brad, lupta. Brad! Ridicã-te Brad. Haide. Ridicã-te. Omoarã-l, omoarã-l, omoarã-l. Omoarã-l. Johnny? Ajunge. Mã întrebam când vei apãrea.
– Sunt aici. Lasã-mã pe mine sã lupt cu el. O sã te batã. Atunci o sã pierzi un comandant.
Dar te rog lasã-mã sã lupt cu el. Bine, fã-o. Johnny! Haide. Tu! La dracu’.
-Haide, haide. Rapid, apuca o armã. Sã mergem. Cum ai putut sã-l laºi? Nu þipa la mine. Mergeþi, nu pot sã îl
las pe Ernest în spate. Johnny, aceasta este
o sinucidere. Plecaþi, ne întâlnim
la ieºirea din tunel. Ce mai aºtepþi? – Tu.
– Sã fiu al naibii. Sã mergem, omule. Ernest, cum vom ieºi de aici? Trebuie sã o luãm spre stânga, o sã mergem
printr-un tunel, care ne va duce afarã. Este toatã lumea în regulã?
– Trebuie sã plecãm de aici cât mai repede. Ce vom face acum?
L-am pierdut pe Kwong. Hei. Salut bãieþi. – Kwong.
– Am crezut cã ai murit. Nu, am avut doar câteva probleme
în teritoriul inamic. Am adus un prieten. Sã fiu al naibii, în cele din urmã
el ºi-a gãsit o prietenã. Vino sã dãm
telefon la poliþie. Acum vom termina asta. Numai
tu ºi cu mine. Nu e nimic ce sã putem termina. Deci aºa. Dacã nu ne batem … Ticãlosule. Îþi împuºc prietenii
unul câte unul. Hai sã o facem. Dacã eu pierd, nimeni sã nu trãiascã.
– Nu vei pierde. Loveºte-l Johnny. Omoarã-l. Asta cred cã la durut. Pe el. Haide. Ridicã-te. Haide. Eºti bine. Înapoi. Ridicã-te Johnny.
– Haide, haide. Aºa bãiete, pe el. Fã-o. Înapoi. Excelent. Haide, Johnny. Te iubesc. Ernest, cum te pot rãsplãti. Gãsim noi ceva. Rãmâi cu noi, pânã
o sã te pui pe picioare. Eu stau pe picioarele mele. Oricum, nu-mi place aici. Prea multã luminã. Unde este Ernest? Sã întors. Hai sã plecãm de aici.Hei, tipilor.Am veºti pentru voi.Dl Kalin trage un pui de somn.Cred cã de data asta pentru totdeauna.Concurs sã sfârºit, am fost prinºi.Aº dori sã vorbesc cu Doctor
Dobrich dacã e pe acolo.Ai avut dreptate.Ne-ai arãta cine suntem noi cei de jos,
putem învãþa ceva de la oameni de sus.Aminteste-ti Doctore Dobrich, dacã
Julie a ta îºi va gãsi un alt Romeo,Pasãrea liberã este aici.
Te aºteaptã pe tine.Traducerea ºi Adaptarea Contele

Tagged , , ,

100 thoughts on “ring of fire 2 blood and stell

 1. The guy who got shot in the shoulder is something else. He was cool with the bullet inside him, didn't even hurt 'the bleeding just stopped for no reason.

 2. This is the gayiest movie I've ever seen. What do we have? A karate man that beats everybody and four friends gay. The little man(quan) found a "woman" if you can say that but the rest of the friends don't have any girl and they lick don the dragon in the ass. This is a bullshit movie!!!

 3. Yeah this movie kind of went in a different direction and the first one it was like Romeo and Juliet and this one it's like the Warriors

 4. This movie's plot seems like a job for the Teenage Mutant Ninja Turtles.
  This movie is so a Rip-off of Ninja Turtles II the Secret Of The Ooze

 5. It looks like a 6 year old's handling the Camera, Cmon! cant they do a better job with keeping the Camera stable.

 6. I liked it for 3 reasons. 1 Don The Dragon Wilson was/is a real fighter. 2 Dean from No Retreat No Surrender is in it. 3 I'm bored as fuck at 6 am looking for martial arts movies I haven't seen. Part 1 was way better obviously and the underground shit was too dark to see anything, oh well on to part 3!

 7. Not so impressive story , it is to rescue his fiance by Dr. John. Fights shown underground are not impressive due to dark.

 8. **TAXİ***NOVA***D***TR***SEVERİN***ROMANİA**
  ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,FORMİDABİL,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
  ************************************************************************

 9. This film is a mix of The Warriors, 1990:The Bronx Warriors, Escape From New York and Mad Max Beyond Thunderdome. The gangs were very creative but the Garbage gang was just stupid. Who would create a Garbage gang? I enjoyed the film but I didn't like how the brother felt that he was better off underground because the real world was too confusing. Gimme a break. The weirdest Wilson film I've seen so far. It still has plenty of action. Never a dull moment and dozens of fights to enjoy.

 10. Cool for one of those late night cable tv B movies, but also kinda of a dumb sequel. Basically Don and his side are now buddy buddy with his enemies from part I, and the storyline in general is just lame.

 11. Fucking shit! The picture is jumping all over the place…of course, the zombie masses won't even notice!

 12. I love how they make Johnny fight the main villain this movie after he whoops on like 200 guys. He's not tired at all

 13. When I was a kid I was convinced this movie must have been adapted from a video game because it has such a typical beat em up plot with an overpowered protagonist.

 14. HA HA There's the way to do it in LA. If ya wanna go anywhere just drive down the water spill ways – hell no traffic, no traffic lights, people – doesn't get any better ! I know – only in the movies….

 15. My sister and I watched this repeatedly that summer from a copy my Dad dubbed from the video rental cassette. Man, great times!

 16. Something about all the fight scenes from this era just seems… generic. Punch. Walk around. Kick, Walk around…

 17. 450 peoples Dont love this movie thay just dont no a good if it kick them in the Fece over and over…..i love this movie

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *