Articles, Blog

SAMi (TwoLife) – Es Erevann a (2016 / ARMENIAN RAP)

SAMi (TwoLife) – Es Erevann a (2016 / ARMENIAN RAP)


Բարև ձեզ… եթե դուք հավանեցիք այս կատարումը ապա սեղմեք LIKE և կիսվեք ձեր ընկերների հետ: Շնորհակալություն #SAMi եթե դուք հավանեցիք այս կատարումը ապա կիսվեք ձեր ընկերների հետ Facebook-ի կամ այլ սոցիալական կայքի միջոցով: Շնորհակալություն #SAMi

Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

2 thoughts on “SAMi (TwoLife) – Es Erevann a (2016 / ARMENIAN RAP)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *